image
image
image
image
Sídlo školky
náměstí Míru 12
Krnov 794 01
Ředitel/ka:
Ivana Gřundělová
Tel.: 554 614 566
E-mail: ms.namestimiru@seznam.cz
Web: www.namestimiru.cz

MŠ náměstí Míru, Krnov

Představení školky:

Krnov je krásné malebné městečko, ležící na severu Moravy v podhůří Jeseníků. Naše mateřská škola je vilkového typu a je umístěna v blízkosti středu města.Máme dvě třídy, ve kterých je zapsáno padesát dětí. Menší zahrada, která obklopuje školku je dobře vybavena a poskytuje dětem dostatek pohybových aktivit. Dobrá poloha naší MŠ nám umožňuje nejen snadnou dosažitelnost kulturních a sportovních akcí, ale máme blízko i přírodu. Jsou zde krásné vycházky okolo řeky, vycházky do blízkého parku, do lesa i okolo zahrádek. Poskytujeme dětem dostatek podnětů a činností k jejich vstupu nejen do 1. třídy,ale i do života. Snažíme se, aby děti prožívaly hezké chvilky, do školky se těšily a byly zde spokojené a šťastné.

Motto:

Jeden moudrý člověk prohlásil: „Děti jsou jako banka. Co do nich teď vložíme ( a nemyslím tím peníze ), to se za léta podstatně zúročí – ať to dobré, nebo to špatné...Dej bůh, aby nám tato pomyslná banka po řadu let bohatě prosperovala a nezkrachovala.“

Naše cíle:

 • Probouzet v dětech chuť poznávat, tvořit a učit se.
 • Umožnit dětem hledat odpovědi na otázky, být jim dobrým kamarádem i partnerem.
 • Vytvářet u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost.
 • Poskytovat dětem klidné zázemí a pocit bezpečí.

Aktivity, které nabízíme:

 • společně akce pro rodiče a děti
 • výlety – společně se základní školou
 • zájmové kroužky:
  • výtvarný kroužek
  • cvičení pro zdraví /zaměřený na celkový rozvoj těl. a pohybových schopností dětí/
  • výuka anglického jazyka
  • foukání na flétničku
  • počítačový kroužek
  • zpívání

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.