image
image
image
image
Sídlo školky
Libina 211
Libina 788 05
Ředitel/ka:
Aranka Jarošová
Tel.: +420 583 233 281
E-mail: mskola.libisek@seznam.cz

MŠ Libina

Představení školky:

V září 2008 naše MŠ Libina oslavila 25. výročí otevření (historie předškolního vzdělávání v obci Libina již od roku 1921, z původních pěti školek, zůstaly v obci pouze dvě). Ve školce provozujeme logopedickou poradnu SPC Schola Viva Šumperk (náprava vad řeči přímo v MŠ). Plaveme s dětmi v plavecké škole Delta Mohelnici- plavecký bazén Uničov (letos se zapojilo 40 3-6 letých dětí). Ve školce hrajeme na zobcovou flétnu- „hravé pískání- zdravé dýchání“. Pod Dechovým souborem Libinka- Sekce mažoretek Libina provozujeme ve školce mažoretky- 4 skupiny (50 dětí ve věku 5 -14 let )- cvičíme s twirlingovými hůlkami, overbalovými míčky, s pompony apod. Naše úspěchy: V květnu 2008 jsme zvítězili ve 2. ročníku Sportovních her mateřských škol Olomouckého kraje naše děti 5 dívek a 5 chlapců přivezlo z her diplomy, medaile a putovní pohár za 1. místo. Každoročně se s mažoretkami účastníme Bambiriády v Šumperku. Pořádáme v Libině letní Přehlídky mažoretek ( 20.6.2009 proběhne jubilejní 10. ročník). V roce 2004 jsme úspěšně rekonstruovali zahradu z dotačního programu Olomouckého kraje –OPOK. V roce 2007 proběhla rekonstrukce budovy školní jídelny při MŠ. Letos 2008/2009 pokračujeme v rámci environmentální výchovy v ozdravení zeleně v areálu zahrady Mš Libina 211- dotace obce sz FŽP – „Zelená Libina“. Připravujeme projekty k zateplení školských budov a rekonstrukci kotelen).

Mateřské centrum Libísek

Je svépomocné sdružení maminek s dětmi a jejich rodinných příslušníků působící pod záštitou mškolky, za finanční podpory obce libina, funguje od února 2006

  • Člen Sítě mateřských center
  • Společnost příátelská rodině
  • Držitel certifikátu Guinnessova světa rekordů (za účast na hromadné akci „Pohni kočárkem,-rozhýbeš svět“)

MC Libísek plánuje od roku 2009 přeměnu OPS, změnu provozu na odpolední hodiny

Školní vzdělávací program

V mateřské škole se dítě připravuje na rozšíření svých aktivit v budoucím období. K těmto aktivitám patří nejen školní učení, ale i sféra volného času- zájmová činnost, hry, samostatné vystupování a komunikace v prostředí mnohem širším, než je rodina a škola. Dítě se v MŠ setkává s dalšími situacemi, v nichž si utváří představu o sobě samém (JÁ), o svých možnostech, o právech a omezeních, o jiných lidech. Učí se hájit sama sebe, únosnou formou se prosazovat ve společenství s první strukturou funkčních a někdy málo osobních vztahů v intimním rámci rodiny.

Výchovně vzdělávací koncepce školy „Pavučinka“

Motto: „Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na Zemi jako lidé.“ Pavučinka je program pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, odráží svět plný barev, rozmanitých nitek, které se v životě člověka prolínají a vzájemně ovlivňují. Cílem pavučinky je systematickým i zdánlivě libovolným proplétáním a spojováním barevných nitek všemi směry umožnit dětem poznat svět v jeho pestrosti a celistvosti. MŠ Libina je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou (environmentální výchovu) „Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najde něco, co ho překvapí a obohatí. Pozoruj a chraň přírodu a lépe poznáš sám sebe.“

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.