Sídlo školky
Kunovice 43
Loučka, Valašské Meziříčí 756 44
Ředitel/ka:
Irena Cmerková

MŠ Kunovice

Představení školky:

Naše jednotřídní mateřská škola, jejíž kapacita je 23 dětí, je umístěna v přízemí základní školy v malebné obci Kunovice s provozní dobou od 6,30 hod. do 15,30 hod.Součástí je nově zrekonstruovaná školní kuchyň a jídelna, kterou užíváme společně se základní školou. Na jižní straně budovy se rozkládá školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, skluzavkami a altánem pro děti. Umístění naší mateřské školy, lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programů zdravého životního stylu.U dětí podporujeme touhu po poznání, samostatnost, tvořivost a zdravé sebevědomí. V mateřské škole se snažíme o vytvoření prostředí duševní pohody, ve kterém převažuje náklonost a důvěra, kde nesmí být prostor pro strach a stres.

Motto :

"Zdravé děti s úsměvem na tváři a sluníčkem v očích"

Charakteristika vzdělávacího programu

Naším hlavním záměrem je představit možnosti jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů.Využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a realizaci jejich vlastních plánů.

Aktivity :

Plavecká vyuka, hra na zobcovou flétnu "Veselé pískání, zdravé dýchání", logopedie, Drakiáda, karneval, účast na divadelních představeních v KZ ve Valašském Meziříčí, Pohádkový les ....

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.