image
image
image
image
Sídlo školky
Karla Čapka 12a
Krnov 794 01
Ředitel/ka:
Bc. Věra Kuchařová
Tel.: 554 612 860
E-mail: vera.kucharova@worldonline.cz
Web: www.skolka.microstudio.org/

MŠ Karla Čapka, Krnov

Představení školky:

Mateřská škola leží ve městě Krnov v podhůří Jeseníků. Naše zařízení má 3 dvoupodlažní pavilony a 2 zahrady vybavené dětskými herními prvky. Jsme pětitřídní mateřská škola s velkou školní jídelnou, která vaří stravu pro dalších pět mateřských škol.Ve čtyřech odděleních se zaměřujeme na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jednom oddělení máme děti zdravé. Poskytujeme logopedickou péči dětem s vadami řeči, věnujeme se dětem s tělesným i mentálním postižením.

Co děláme:

 • Každodenní individuální logopedická péče
 • Inhalace a dechová cvičení
 • 2 x týdně fyzioterapie
 • Pravidelné návštěvy solných jeskyní
 • Lyžařský výcvik
 • Plavecký výcvik
 • Kroužek flétničky
 • Dramatický kroužek
 • Šikovné ruce – keramika
 • Výlety (Planetárium, ZOO, tematické výlety…)
 • Společenské akce – besídky, karnevaly, slavnostní zakončení školního roku

Naše cíle:

 • Víme, že naše děti mají různé zdravotní problémy, přesto jim budeme poskytovat dostatek příležitostí k bohatému prožívání, jako mají jejich zdraví kamarádi.
 • Chceme, aby se naše mateřská škola stala domečkem, ve kterém se budou děti cítit šťastně a spokojeně a jejich rodiče budou mít jistotu, že prožívají pěkný den.
 • Náš výchovně-vzdělávací program bude odrážet potřeby a zájmy všech dětí.
 • Při naší mateřské škole chceme zřídit dětské centrum rehabilitační péče.

ŠVP:

 • Náš školní vzdělávací program se jmenuje PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM
 • Tento program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je postaven na principech programu „Zdravá mateřská škola“.
 • Název byl zvolen tak, aby charakterizoval hlavní poslání naší mateřské školy – naučit děti plnohodnotně žít i se svým handicapem.
 • Název „Putování za zdravím“ ukazuje směr našeho vzdělávacího úsilí a nastiňuje cestu, která v průběhu každodenních činností vede k vytvoření vztahu ke svému zdraví, ke zdraví ostatních a ke zdraví životního prostředí.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.