image
image
image
image
Sídlo školky
Holanova 417
Česká Ves 790 81
Ředitel/ka:
Eva Swigoňová
Tel.: 584 428 064
E-mail: ms.ceskaves1@tiscali.cz

MŠ Česká Ves

Představení školky:

Jsme dvoutřídní MŠ. Naše obec Česká Ves se nachází v podhůří Hrubého Jeseníku. Jihozápadním směrem leží lázeňské město Jeseník (Priessnitzovy lázně), vzdálené od naší obce 5 km.Vzhledem k tomu, že se nacházíme v příhraniční oblasti s Polskem (asi 20 km), je zde rozšířený turistický ruch. Nad obcí se tyčí rozhledna Zlatý Chlum. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budovu MŠ obklopuje rozlehlá zahrada, která je vybavena dřevěnými prvky (pyramida, tabule, padací most, skluzavky, houpačky, vláček). Vzhledem k tomu,že mateřská škola byla otevřena v roce 1979, je zahrada plna zeleně a vzrostlých stromů.“Lesíky“ děti rády využívají ke svým hrám. Podílíme se na dění v obci, spolupracujeme s dalšími subjekty.

Školní vzdělávací program

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Filosofíí naší MŠ je vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu s důrazem na utváření a formování osobnosti dítěte, s cílem vychovat všestranně a harmonicky vyvinutou individuální osobnost.

Pracujeme podle projektu „KORÁLEK“ :

  • Kamarádství
  • Obětavost
  • Radost

Naše cíle:

  • Zprostředkovat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad povrchností
  • Rozvíjet dětskou tvořivost a schopnost
  • Uspokojovat přirozené potřeby dětí
  • Připravovat děti na vstup do 1. třídy ZŠ
  • Vytvářet pro děti prostředí plné důvěry a otevřenosti mezi zaměstnanci školy, rodiči a dětmi

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.