image
image
image
image
Sídlo školky
M. Švabinského 664
Bílina 41801
Ředitel/ka:
Eliška Růžičková
Tel.: 417821067
E-mail: ms.svabinskeho@seznam.cz
Web: materskeskolky.cz/bilina/

MŠ Bílina

Představení školky:

Mateřská škola Maxe Švabinského se nalézá v nejstarším sídlišti ve městě. Ze severní strany je umístěn vchod do zařízení,z jižní strany se rozkládá prostorná zahrada. Ulice,podle které je naše mateřská škola pojmenovaná, je jedna z ulic ze sídliště Teplické předměstí. Budova má charakter malého panelového typu. Jednotlivé třídy mají šatny pro děti, umývárny, WC, hernu spojenou se třídou, přípravnu jídel, sklady na lůžkoviny. Interiéry tříd jsou rozdílně barevně i vybavené, vzhledem k věkovým požadavkům dětí na hračky a didaktické pomůcky. Jednotlivé ročníky dětí přecházejí zpravidla třemi třídami a vždy se po letních prázdninách těší, že postupují do další třídy. Vybavení interiéru dle finančních možností modernizujeme a doplňujeme. Sedací nábytek je již ve všech třídách vyměněn za nový, odpovídající tělesným proporcím dětí. Postupně vyměňujeme staré linoleum za nové. Naše sídlištní mateřská škola je od svého vzniku plná dětí. Začínala v roce 1962 a vždy měla plnou kapacitu. Vystřídalo se zde hodně učitelek, ředitelek. Sídliště nestárne, stěhují se sem mladé rodiny s dětmi a ti, co zde začínali, dnes jsou v roli prarodičů a vodí k nám svá vnoučata. V součastnosti je počet dětí ustálen ve výši 25 dětí na třídu, neboť rodiče mají o naší mateřskou školu stále velký zájem. Vyhovuje jim náš program, bohatý kulturní program, zajímavé aktivity a společné akce. Od 29.9.2008 ke stávající MŠ bylo přiřazeno odloučené pracoviště MŠ M.Švabinského 668 s kapacitou 50 dětí. Jak charakterizovat naší mateřskou školu jednou větou: „Jsme mateřinkou plnou dětí,zábavy a pohybu uprostřed velkého sídliště“.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.