image
image
image
image
Sídlo školky
Rokosovského 236
Dubí 2 417 02
Ředitel/ka:
Bc. Zdeňka Hamalová
Tel.: 417 571 755
E-mail: mskremilek@seznam.cz

Mateřská škola U Křemílka

Představení školky:

Naše dvoutřídní mateřská škola je umístěna v klidném prostředí rodinných domků v jižní části města, ležícího na samém úpatí Krušných hor, v Dubí – Bystřici. Sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách, na které navazuje školní zahrada se vzrostlými stromy, vybavená dřevěnými herními prvky a pískovišti. Součástí školy je školní jídelna a sauna. Dobrá poloha školy umožňuje dětem účastnit se mnoha kulturních a sportovních akcí a vycházek do blízké přírody.

Naše krédo

„Chceme být pohodovou a otevřenou mateřskou školou, kde vládne klidné a přívětivé klima a kde hlavním zájmem společenství lidí je tělesná, duševní a sociální pohoda dětí i dospělých“.

Vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Naše cíle a záměry směřují k rozvoji dítě, jeho osobních schopností a dovedností. Uplatňujeme integrované vzděláváním, které svým obsahem i metodami práce je založeno na přirozeném učení a umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak srozumitelný a reální pohled na svět a zaujímat k němu osobní postoje. Směřujeme k rozvoji individuality dítěte a osvojování si kompetencí, potřebných pro jeho další život a učení.

Doplňkové aktivity a projekty

· Zdravé dětí - saunování a inhalování vincentky · Cvičení na gymnastických míčích · Plavání s Medúzou · Country tance – Dakota · Logopedická prevence · Výtvarné čarování · Angličtina se Zorkou

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.