image
image
image
image
Sídlo školky
Mistrovická 618
Kamenický Šenov 471 14
Ředitel/ka:
Renata Jakoubková
Tel.: 722 543 860, 487 767
E-mail: mistrovicka@seznam.cz
Web: ms-mistrovicka.webnode.cz/

MŠ Mistrovická

Představení školky:

Mateřská škola Mistrovická je trojtřídní patrová budova s kapacitou 55 dětí. Spadá pod ZŠ Kamenický Šenov a jejím zřizovatelem je MÚ . Navštěvují ji děti od 2 do 6 let. Je to zděná, původně rodinná vila, v níž byla v roce 1991 provedena modernizace a rozsáhlá rekonstrukce, prostorově vyhovuje potřebám dětí a plnění výchovných cílů a úkolů. Stravování je zajištěno jídelnou základní školy, jídlo se denně dováží, v MŠ je pouze výdejna, která slouží i k přípravě svačin. Vnitřní prostory a vybavení jsou doplňovány a renovovány, působí velmi útulným dojmem. Třídy a herny jsou vybaveny novým nábytkem. Ve třídách je velmi dobré materiálně technické vybavení, vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí MŠ přispíváme výzdobou. Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče nás mohou kdykoliv navštívit, jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují. Ke hře dětí slouží také rozsáhlá zahrada, se vzrostlými stromy a keři, celoročně využívána, s pískovištěm, dřevěnými hrovými prvky, houpadly a houpačkami. Celý komplex MŠ je svou polohou začleněn do okrajové části města, poblíž lesa, parků a hřiště.

Provoz školy a denní program:

Provoz MŠ je od 6.00 – 15,30 hodin, máme tři celodenní třídy, v nichž jsou děti rozděleny do věkových skupin. V první skupině se vzdělávají děti 2 – 3,5 leté, ve druhé skupině jsou děti 3,5 – 4,5 leté, ve třetí skupině děti ve věku 4,5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky. Každý rok v dubnu se koná zápis do MŠ. Při nástupu klademe velký důraz na adaptaci dítěte, tato doba je individuální podle potřeb dítěte a uvážení rodičů. Poskytujeme logopedickou péči, předškolní děti se zapojují do výuky anglického jazyka, spolupracujeme s různými institucemi např. s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, KD, kinem Hvězda, KHD, Sběrnými surovinami, jsme členy střediska ekologické výchovy sdružení Mrkvička, zaměřené na ekovýchovu v MŠ… Mezi naše akce patří výtvarné, hudební a sportovní soutěže, výlety, návštěvy divadel a kulturních zařízení, drakiáda, koloběžkiáda, zpívání v kostele, karneval v KD, MDD a Den otevřených dveří, Čarodějný rej, DOREMI-přehlídka MŠ, otvírání a zavírání studánek, světový Den Vody, Den Země, Crazy dny atd.

Školní vzdělávací program:

V MŠ pracujeme podle ŠVP. Název našeho projektu je „Vodní kapka na cestách“. Je sestaven tak, aby přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech, umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických, aby dítě mělo možnost získat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj enviromentálního cítění a jednotlivé vzdělávací oblasti dle RVPPV.

Motto pro tento školní rok je:

„Jestliže se nebudeme o vodu dobře starat, nebudeme ji mít. Proto se to už jako malí musíme naučit.“ Základem je pro nás „Škola hrou“. Motivací a hrou dovést a připravit děti na vstup do života.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.