image
image
image
image
Sídlo školky
Studentská 6
Ústí nad Labem 403 31
Ředitel/ka:
Kalina Grusová
Tel.: 475 507 090
E-mail: mspisnicka@volny.cz
Web: www.mspisnicka.webnode.cz

Mateřská škola Písnička

Představení školky:

Budova mateřské školy je postavena v klidné části Neštěmic, uprostřed rozlehlé zahrady, která je využívaná prakticky po celý rok. Naší mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 6 let. Kapacita mateřské školy je 110 dětí. Děti jsou umístěny ve věkově smíšených (heterogenních) třídách. Jednotlivé třídy jsme pojmenovaly tak, aby byly jejich názvy srozumitelné dětem: třída „Skřítci“, třída „Pastelka“, třída „Gumídci“ a třída „Skřivánci“. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. V mateřské škole pracuje 14 zaměstnankyň, cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Motto:

V naší školce Písničce, barevné jak kytičce, zpíváme si pro radost, pro všechny je hraček dost.

Cíle školního vzdělávacího programu:

1. Předávat dítěti základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny jeho vrstevníků. 2. Rozvíjet dětskou samostatnost, sebejistotu a zdravé sebevědomí. 3. Podporovat rozvoj sociálních vztahů a harmonického soužití ve skupině dětí, respektovat potřeby jiného dítěte, řešit konflikt dohodou. 4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu s dostatečnou nabídkou pohybových a sportovních aktivit, prohlubovat návyky zdravé výživy.

Nadstandardní činnosti, projekty:

pondělí - sportovní kroužek, úterý - výtvarný kroužek, středa - taneční kroužek. V průběhu týdne - seznamování s anglickým jazykem, práce v keramické dílně (ZUŠ Neštěmice), plavecký výcvik, bruslení na zimním stadionu UL, návštěvy solné jeskyně, výlety, exkurze do zajímavých míst, ozdravné pobyty, pořádáme noční párty. S dětmi navštěvujeme kulturní pořady, účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, zapojujeme se do různých projektů, které zkvalitňují naši práci s dětmi. Jako příklad můžeme uvést cvičení s balančními míči v rámci projektu „Zdravé město Ústí nad Labem“. V projektu „Medvídek Nivea“ děti prohlubují všeobecné znalosti a tvořivost. Pro rodiče připravujeme zimní a jarní besídky, slavíme Den dětí, pořádáme karnevaly,loučíme se s předškoláky. Naše celoroční práce směřuje k tomu, aby byly spokojené nejen naše děti, ale i jejich rodiče.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.