image
image
image
image
Sídlo školky
Komenského 182
Česká Kamenice 40721
Ředitel/ka:
Jitka Řeháková
Tel.: 412584731
E-mail: mskomenskeho@volny.cz
Web: www.mskomenskeho.com

Mateřská škola “Za vodou „

Představení školky:

Mateřská škola je umístěna ve starší vile v klidném bezprašném prostředí. Je dostatečně vzdálena od zdroje hluku. Budovu obklopuje zahrada, v části zahrady je zbudováno dopravní hřiště. Mateřská škola vytváří ve svých prostorách vstřícné, podnětné estetické a hygienické prostředí. Prostory Mateřské školy jsou dostupné, vybavení odpovídá potřebám dětí.

Koncepce školy

Prvních šest let života je z hlediska vývoje člověka nejdůležitějším obdobím. Je proto nanejvýš žádoucí, aby děti dostávaly dostatek impulsů a podnětů z prostředí, v němž žijí a od osob, s nimiž se stýkají. Koncepce mateřské školy by měla jasně dána, avšak neměla by být svazující normou. Záměrem školy je dovést dítě ke konci předškolního období k tomu, aby s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem získalo věkově přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Mateřská škola je dlouhodobě zaměřena na: · Spolupráci s rodinou · Estetickou výchovu · Logopedickou péči · Podporu a ochranu zdraví

Aktivity

Projektová činnost · eTwinning - Malý badatel, Jedna dvě, Honza jde · Mosty naděje - Výlet s rodiči, Dopoledne u rybníka · Co nám to tu roste a kvete · Radování 2005, 2006, 2007 · Cesty skřítka Odpadníčka · Letadlo 2006 – Máme se rádi · Letadlo 2005 · Poprvé spolu V letošním roce si škola podala čtyři projekty : · Krůčky do světa · Ekohrátky s Odpadníčkem · Radování 2009

Zájmové kroužky

· Keramický kroužek - ve spolupráci s CDM Česká Kamenice · Taneční kroužek - ve spolupráci s CDM Česká Kamenice · Přírodovědně ekologický kroužek · Výtvarný kroužek pro mladší a starší děti · Flétnový kroužek · Seznamování s cizím jazykem – angličtina · Pěvecký sbor Kamínek · Seznamování s počítačem

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.