Sídlo školky
Jeřábová 613
Dobříš 263 01
Ředitel/ka:
Jitka Šedivá
Tel.: 318522121
E-mail: skolka.dobris@volny.cz

MŠ Dobříš

Představení školky:

Kdo jsme: Naše mateřská škola je umístěna v sídlišti na okraji města ve čtvrti Větrník. V blízkosti je les a rybník, děti tak mají vhodné prostředí pro pobyt venku. Zařízení je pavilonového typu, první pavilon je určen pro výchovně vzdělávací činnosti, druhý je hospodářský a je vněm umístěna sauna, která je pouze pro potřeby dětí mateřské školy. Děti mají ke svým hrám vhodně zařízenou školní zahradu. Provoz MŠ 6.30 – 16.30 hod, nástup možný v průběhu celého dne po předběžné dohodě. Kapacita školy 110 dětí. Zřizovatel město Dobříš.

motto

Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do hry, porozumím. / staré čínské přísloví /

Jak pracujeme

Ve škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „ Škola hrou“. Vytváříme dětem takové podmínky, které uspokojují a respektují jejich přirozené potřeby. Předáváme jim základní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků, neponecháváme děti v pasivní roli, rozvíjíme jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a pomáháme jim utvářet nové vztahy. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Jako hlavní náplň dne upřednostňujeme tvořivou hru a individuální přístup. Všechny činnosti týkající se dětí musí brát v úvahu přednostně jejich zájmy a potřeby, každé dítě má právo být jiné. Chceme být školou, do které se děti rády vrací a nechce se jim odcházet.

Aktivity s dětmi

/ kromě divadel a plavání jsou zajišťovány pedagogy MŠ / - saunování 1x týdně – celý školní rok - plavecký výcvik - pískání pro zdraví podle prof. Žilky - práce s keramikou - divadla / v MŠ, Praha, Příbram / - výlety / zoo, plavba parníkem, vodní svět, vlakem ... / - škola v přírodě na Šumavě - karnevaly - besídky pro rodiče - velikonoční trh - malování přání pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.