image
Sídlo školky
B. Němcové 5
Plzeň 323 00
Ředitel/ka:
Mgr. Alena Rudolfová
Tel.: 602 737 182
E-mail: info@skolka-klicek.cz
Web: www.skolka-klicek.cz

Školka Klíček

Představení školky:

KLÍČEK je malá rodinná školka zřízená v samostatné vile s vlastní velkou a stinnou zahradou v krásném a klidném prostředí vilové čtvrti plzeňského Lochotína. Provoz školky je celoroční od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Kapacita školky je 20 dětí od 3 do 7 let zařazených do 1 heterogenní skupiny, jejíž výhodou je upevňování sociálních vazeb v dětském kolektivu, kooperativní učení a zafixování potřeby vzájemného respektu a pomoci druhým. Nabízíme dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeně dětským způsobem.

JAK PRACUJEME

Při tvorbě vlastního Školního vzdělávacího plánu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT a inspirujeme se programem „ Začít spolu“. Důsledně dbáme na to, aby zahrnoval všechny podstatné složky pro komplexní rozvoj osobnosti předškolního dítěte a splňoval tak předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání. Klademe důraz na individuální a motivující péči a na všestranný rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte. Usilujeme o dobrou, přátelskou a přímou spolupráci s rodinou a možnou participaci rodičů na programu dětí.Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a dovednosti.

DENNÍ PROGRAM

Do dopoledního bloku činností jsou pravidelně zařazovány různé sportovní aktivity, výtvarné činnosti i hudební a rytmické bloky. Jako nadstandardní součást denního programu zařazujeme: - Zdravotní cvičení, jehož profesionalitu garantuje spolupracující dětský fyzioterapeut - Logopedickou péči a cvičení ve spolupráci s dětským logopedem - Hru na flétničky - Hravou angličtinu Dále nabízíme: - Předplavecký výcvik - Pobyt v solné jeskyni - Keramiku S dětmi navštěvujeme dětská divadelní představení, oslavujeme narozeniny, chodíme či jezdíme na výlety.

ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ ATELIÉRY

Odpoledne se mohou děti bavit a rozvíjet v našich zájmových ateliérech, rodiče je tak nemusí složitě vozit do různých kroužků – máme vše pod jednou střechou. Aby děti ateliéry bavily a byla zajištěna pestrost, pro každý den máme připraven jiný program. Nabízíme: - Hudební ateliér - Výtvarný ateliér - Jazykový ateliér – angličtina - Taneční a pohybový ateliér Zájmových ateliérů se mohou zúčastňovat také děti, které naši školku nenavštěvují, děti, které chtějí tvořit, umět něco víc, bavit se a užít si spolu s kamarády příjemné odpoledne.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.