Sídlo školky
Prievidzská 1
Šumperk 788 05
Ředitel/ka:
Bc. Yvona Šimková
Tel.: 774474040
E-mail: veselaskolka@centrum.cz
Web: veseleskolky.cz

MŠ Veselá školka

Představení školky:

Právní subjekt Veselá školka zahrnuje objekty tří mateřských škol, které se nacházejí ve středu městských sídlišť. Naše mateřské školy na ulicích Prievidzská, Temenická a Zahradní jsou v budovách panelového typu. Vedení mateřské školy sídlí na největší pětitřídní škole na ulici Prievidzské. Zde máme dvě třídy pro děti s odkladem školní docházky a v nejbližší době bychom rádi zřídily třídy pro nadané děti v oblastech hudební a pohybové. Máme dvě odloučená pracoviště – obě školky jsou dvoutřídní. Na všech školách jsou pro děti připravovány různé nadstandardní aktivity, kurzy a zájmové kroužky různého zaměření.

Všechny mateřské školy se postupně zapojují do programu ZAČÍT SPOLU.

Naše cíle:

Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnávat s nároky a problémy současnosti.

Program je sestaven tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí, je zde kladen důraz na rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností a účast rodiny.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.