image
image
image
image
Sídlo školky
Nová Dědina
Kroměříž
Ředitel/ka:
Ivanka Vybíralová
Tel.: 573 358 078
E-mail: ms.novadedina@volny.cz
Web: www.novadedina.cz/skolka/materska-skolka

MŠ Nová Dědina

Představení školky:

Obec Nová Dědina leží na okraji chřibských lesů asi 15 km od Kroměříže na straně jedné a 20 km od Zlína ze strany druhé, tedy na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Mateřská škola je umístěna v budově bývalé základní školy z roku 1860. Po mnohých opravách a střídání osazenstva budovy zůstala zde již jen mateřská škola a místní knihovna. Mateřská škola má k dispozici hernu s jídelnou, soc. zařízení se šatnou a samostatnou ložnici. Počty dětí v naší jednotřídce kolísají od 13 do 16 dětí. Krásné okolí lesů, luk, sadů a polí skýtá dostatek podnětů pro naše činnosti s dětmi a nejen ty s ekologickou náplní.

Provoz mateřské školy je od 6,45 do 15,15 hodin s možností změn po dohodě s rodiči.

Rodiče mají možnost účastnit se výchovně vzdělávací práce se svými dětmi po předchozí domluvě s učitelkou , také se aktivně zapojují do organizace i realizace akcí pořádaných společně s mateřskou školou ( pohádkový les, karneval, výtvarná soutěž, besídky, tématická výtvarná odpoledne, společný výlet).

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.