image
image
image
image
Sídlo školky
Palackého nám. 379
Brozany 411 81
Ředitel/ka:
Mgr. Jana Nehybová
Tel.: 416 815 958
E-mail: brozanyms@seznam.cz
Web: www.skola-brozany.cz

MŠ Brozany nad Ohří

Představení školky:

Naše MŠ je trojtřídní, v právní subjektivitě s místní ZŠ. Nachází se poblíž „MÁCHOVÝCH LITOMĚŘIC“, v malebné polabské nížině na okraji tzv. „ZLATÉHO PRUHU ZEMĚ ČESKÉ“. 13 km na východ leží hora Říp, 13 km na sever je hora Radobýl a 13 km na západ se nachází zřícenina hradu Hazmburk. Budova mateřské školy má dva pavilony – nízká přízemní budova s jednou třídou a jednoposchoďová budova s dvěmi třídami.

Provoz školky

Provoz MŠ je od 6, 15 – 16,00 hod. Rodiče mohou děti přivádět do 8, 15 hod, pozdější nástup je vhodné dohodnout předem. Po obědě si mohou rodiče vyzvedávat děti od 12,00 – 12,15 a odpoledne od 14,30 – 16,00 hod. Odchod dětí v jiném čase je možný na základě domluvy s třídními učitelkami.

Školní vzdělávací a výchovný program

V MŠ pracujeme podle Školního vzdělávacího a výchovného programu s názvem "Rok je dlouhý provázek, plný dětských otázek" - jeho plná verze je pro rodiče a veřejnost k nahlédnutí v prostorách hlavního vchodu MŠ.

Naše cíle jsou:

  • spokojenost dětí i rodičů
  • rozvoj dětské tvořivosti a schopnosti myšlení
  • uspokojování přirozených potřeb dětí
  • získání osobní samostatnosti
  • příprava na vstup do I. třídy ZŠ

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.