Mapa České republiky

Vyberte si školku:

GARANT PROJEKTU

Astorie, a.s.

Celý projekt "Naše školky" je myšlenkou ASTORIE a.s., která je i garantem realizace v praxi. ASTORIE a.s. je společnost zabývající se zprostředkováním pojišťovacích a finančních služeb
"S lehkostí motýla".


Ano, pro nás neexistuje žádný problém a přicházející problémy řešíme s lehkostí motýla. Naše podnikání není spjato pouze s vytvářením hmotných hodnot. Naše podnikání je i o podpoře českých podnikatelů, živnostníků, ale i zájmových činností. Naše zásady jsou otevřenost, upřímnost a poctivé jednání. Proto se nám daří naše záměry postupně realizovat a nakonec se můžete přesvědčit, jak se nám daří na našich webových stránkách. Podporujeme činnost kosmetických salonů tam, kde měli zájem, sportovní a zájmové kluby a také „Naše školky“. Bude pro nás poctou navázat spolupráci i s vámi.

Jde přeci o to chtít a my chceme.

ASTORIE a.s.
partner pro všechny,
kdo se chce partnerem stát.


Významní pomocníci našeho týmu

V první řadě musíme zmínit všechny paní ředitelky, které s námi od samého začátku na projektu spolupracují, a to nad rámec svých pracovních povinností. Jsou to paní ředitelky, které svou práci vykonávají s velkou láskou a srdcem. Radost pohledět.


Zvláštní poděkování

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naši myšlenku a děkujeme i těm, kteří se k nám přidají.

Každý z nás se snaží dělat mnoho věcí tak, aby vyhověl snům a přáním dětí, obzvláště pak těm nejmenším. Pomozte nám s tím.

Garant projektu:

Obchodní partneři:

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.